Η εταιρεία μας

Εκδόσεις Trait d’union

 

Από τη δημιουργία του το 2001, ο εκδοτικός μας οίκος ειδικεύεται στην εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

 

Ο βασικός στόχος είναι να διευκολύνει τη δουλειά όσων διδάσκουν στα σχολεία, στην καθημερινή ζωή, δημιουργώντας για αυτούς παιδαγωγικές συλλογές υψηλής ποιότητας, ελκυστικής αισθητικής με απόλυτη συνοχή μεταξύ τους, ανταποκρινόμενες σε διάφορες συνθήκες διδασκαλίας στην Ελλάδα και εισάγοντας τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για τη διδασκαλία καθώς και τις νέες συνήθειες των μαθητών.

 

Η αξιοπιστία μας αναγνωρίστηκε από τους μεγαλύτερους γαλλικούς εκδοτικούς οίκους εκπαιδευτικών βιβλίων Hachette fle και Didier fle-με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την προσαρμογή μεθόδων. Έχουμε επίσης προάγει στην Ελλάδα τα τελειοποιημένα βιβλία της ένωσης DELF/DALF του CIEP τη στιγμή της κυκλοφορίας των νέων πτυχίων.

 

Συλλαμβάνουμε για τους καθηγητές ένα εκπαιδευτικό υλικό προορισμένο να τους βοηθάει να διδάσκουν τα μαθήματα τους, να κινητοποιούν και να δίνουν ερεθίσματα στους μαθητές, να κάνουν τις τάξεις των γαλλικών πιο συμπαθητικές.

 

Η προωθητική μας ομάδα ήξερε, στο πέρασμα των χρόνων, να δημιουργεί στενούς δεσμούς με τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα απαντώντας στις ανάγκες τους, ενημερώνοντας τους τόσο πάνω στις εκδόσεις μας όσο και στις εξετάσεις DELF και DALF, επιμορφώνοντας τους στη διδασκαλία του διακρατικού πίνακα, συμβουλεύοντας τους για τις πρακτικές στην τάξη.